11.02.2015
Na aukciji dvogodišnjih amortizacionih državnih obveznica Republike Srbije sa varijabilnim kuponom vezanim za referentnu stopu Narodne banke Srbije, održanoj 11. februara 2015. godine, ponuđeni obim emisije je iznosio 10.000.000.000 dinara.
Ukupan obim tražnje iznosio je 7.768.190.000 dinara, odnosno 77,68 odsto obima emisije. Realizovano je 730.099 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 7.300.990.000 dinara, što predstavlja 73,01 odsto obima emisije.
Tokom ove nedelje dospeće državnih obveznica iste originalne ročnosti kao današnja emisija iznosilo je 7.665.950.000 dinara, pa je stoga smanjeno stanje javnog duga po osnovu državnih hartija od vrednosti ročnosti do dve godine za 364.960.000 dinara, što je u skladu sa Fiskalnom strategijom, odnosno Strategijom upravljanja javnim dugom za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. godinu i 2017. godinu.
Državne obveznice su prodate po fiksnoj marfini od 1,45 odsto na godišnjem nivou, a dospeća anuiteta su 13. februar 2016. godine i 13. februar 2017. godine.