18.02.2015
Na aukciji dvogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, održanoj 18. februara 2015. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 100.000.000,00 evra.
Ukupan obim tražnje iznosio je 101.601.000,00 evra, odnosno 101,60 odsto obima emisije. Realizovano je 91.857 komada državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 91.857.000,00 evra, što predstavlja 91,86 odsto obima emisije.
 
Primanje po osnovu danas emitovanih hartija od vrednosti dovoljno je za pokriće svih evro denominovanih obaveza po osnovu glavnice do kraja marta 2015. godine, čime se ovom emisijom neće povećati stanje javnog duga na kraju prvog kvartala 2015. godine.
Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 3,45 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 20. februara 2017. godine. Datumi dospeća kupona (4,00 odsto godišnje) su 20. februar 2016. godine i 20. februar 2017. godine. Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti niža je za 0.05 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju hartije od vrednosti iste ročnosti emitovane krajem 2014. godine.