05.03.2015
Na aukciji šestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 05. marta 2015. godine ponuđen obim emisije iznosio je 3.000.000.000 dinara.
Ukupan obim tražnje iznosio je 639.840.000 dinara, odnosno 21,33 odsto obima emisije. Realizovano je 63.984 komada državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 639.840.000 dinara, odnosno 21,33 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po stopi prinosa od 7,00% odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 03. septembra 2015
. godine. Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti niža je za 0,10 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju hartije od vrednosti iste ročnosti emitovane početkom decembra 2014. godine.