23.03.2015
Na aukciji petogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima , održanoj 23. marta 2015. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 100.000.000 evra.
Ukupan obim tražnje iznosio je 85.250.000 evra, odnosno 85,25 odsto obima emisije. Realizovano je 82.950 komada državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 82.950.000 evra, što predstavlja 82,95 odsto obima emisije.
Primanje po osnovu danas emitovanih državnih hartija od vrednosti koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih obveznica koje dospevaju u martu 2015. godine i obaveza po osnovu kredita koje dospevaju u martu i aprilu 2015. godine.
Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 4,79 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 25.marta 2020 godine. Datum dospeća kupona (4,00 odsto godišnje) je 25. mart. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća. Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti niža je za 0,21 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju hartije od vrednosti iste ročnosti emitovane novembra 2014. godine.