24.03.2015
Na aukciji sedmogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, održanoj 24. marta 2015. godine (reotvaranje emisije od 3. februara 2015. godine), ponuđen obim emisije iznosio je 10.862.240.000 dinara.

Ukupan obim tražnje iznosio je 27.033.900.000 dinara, odnosno 248,88 odsto obima aukcije.
Realizovano je 1.086.224 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 10.862.240.000 dinara, što predstavlja 100,00 odsto obima aukcije.
 
Primanja po osnovu danas emitovanih državnih hartija od vrednosti koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih obveznica koje dospevaju u aprilu 2015. godine.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 10,75 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 5. februara 2022. godine. Datum dospeća kupona (10,00% godišnje) je 5. februar. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća. Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti niža je za 1,59 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju hartija od vrednosti iste ročnosti emitovane februara 2015. godine.