25.03.2015
Na aukciji dvogodišnjih amortizacionih državnih obveznica Republike Srbije sa varijabilnim kuponom vezanim za referentnu stopu Narodne banke Srbije, održanoj 25. marta 2015. godine, ponuđeni obim emisije je iznosio 10.000.000.000 dinara.
Ukupan obim tražnje iznosio je 7.120.000.000 dinara, odnosno 71,20 odsto obima emisije, i pored visoke tražnje u cilju nastavka politike optimizacije ročne strukture javnog duga, realizovano je 260.000 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 2.600.000.000 dinara.
Tokom ove nedelje dospeće državnih obveznica iste originalne ročnosti kao današnja emisija iznosiće 4.437.500.000 dinara, pa će stoga doći do smanjenja stanja javnog duga po osnovu državnih hartija od vrednosti ročnosti do dve godine za 1.837.500.000 dinara.
Državne obveznice su prodate po fiksnoj margini od 1,34 odsto na godišnjem nivou, a dospeća anuiteta su 27. mart 2016. godine i 27. mart 2017. godine. Fiksna margina po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti niža je za 0,11 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju hartija od vrednosti iste ročnosti emitovane februara 2015. godine.