02.04.2015
Na aukciji dvogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, održanoj 2. aprila 2015. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 10.000.000.000 dinara.
Ukupan obim tražnje iznosio je 17.108.790.000 dinara, odnosno 171,09 odsto obima emisije. Realizovano je 1.000.000 komada državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 10.000.000.000 dinara, što predstavlja 100 odsto obima emisije.
Primanje po osnovu danas emitovanih državnih hartija od vrednosti koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih obveznica koje dospevaju u aprilu 2015. godine.
Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 8,63 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 6. aprila 2017. godine. Datumi dospeća kupona (8,00 odsto godišnje) su 6. april 2016. godine i 6. april 2017. godine. Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti niža je za 0,46 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju hartije od vrednosti iste ročnosti emitovane marta 2015. godine.