14.04.2015
Na aukciji dvogodišnjih amortizacionih državnih obveznica Republike Srbije sa varijabilnim kuponom vezanim za referentnu stopu Narodne banke Srbije, održanoj 14. aprila 2015. godine, ponuđeni obim emisije je iznosio 10.000.000.000 dinara.
Ukupan obim tražnje iznosio je 10.850.000.000 dinara, odnosno 108,50 odsto obima emisije. Realizovano je 930.000 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 9.300.000.000 dinara, što predstavlja 93,00 odsto obima aukcije.
Primanja po osnovu danas emitovanih državnih zapisa koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih državnih hartija od vrednosti, koje dospevaju u aprilu 2015. godine.
Državne obveznice su prodate po fiksnoj margini od 1,19 odsto na godišnjem nivou, a dospeća anuiteta su 16. april 2016. godine i 16. april 2017. godine.
Fiksna margina po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti niža je za 0,15 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju hartija od vrednosti iste ročnosti emitovane marta 2015. godine.