23.06.2015
Na aukciji pedesettronedeljnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 23. juna 2015. godine ponuđen obim emisije iznosio je 10.000.000.000 dinara.
Ukupan obim tražnje iznosio je 9.246.900.000 dinara, odnosno 92,47 odsto obima emisije. Realizovano je 624.690 komada državnih zapisa ukupne nominalne vrednosti 6.246.900.000 dinara, što predstavlja 62,47 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po stopi prinosa od 6,18 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 30. juna 2016
. godine.
Stopa prinosa, po kojoj su prodati današnji zapisi, niža je za 0,21 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju hartija od vrednosti iste ročnosti emitovane početkom juna 2015. godine.
Primanje po osnovu zaduživanja, koje je obezbeđeno na današnjoj aukciji državnih hartija od vrednosti Republike Srbije, biće iskorišćeno za finansiranje obaveza, koje dospevaju po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti iste ročnosti, te stoga ovo zaduživanje neće uticati na promenu stanja javnog duga.