24.06.2015
Na aukciji dvogodišnjih amortizacionih državnih obveznica Republike Srbije sa varijabilnim kuponom vezanim za referentnu stopu Narodne banke Srbije, održanoj 24. juna 2015. godine, ponuđeni obim emisije je iznosio 10.000.000.000 dinara.
Ukupan obim tražnje iznosio je 11.418.150.000 dinara, odnosno 114,18 odsto obima emisije. Realizovano je 1.000.000 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 10.000.000.000 dinara, što predstavlja 100 odsto obima aukcije.
Državne obveznice su prodate po fiksnoj margini od 1,15 odsto na godišnjem nivou, a dospeća anuiteta su 26. jun 2016. godine i 26. jun 2017. godine.
Fiksna margina po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,04 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju hartija od vrednosti iste ročnosti emitovane aprila 2015. godine.
Primanje po osnovu zaduživanja, koje je obezbeđeno na današnjoj aukciji državnih hartija od vrednosti Republike Srbije, biće iskorišćeno za finansiranje obaveza, koje dospevaju po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti iste ročnosti, te stoga ovo zaduživanje neće uticati na promenu stanja javnog duga.