21.07.2015
Na aukciji trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima, održanoj 21. jula 2015. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 50.000.000 evra.

Ukupan obim tražnje iznosio je 34.606.000 evra, odnosno 69,21 odsto obima emisije.
Realizovano je 34.606 komada državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 34.606.000 evra, što predstavlja 69,21 odsto obima emisije.
 
Primanja po osnovu danas emitovanih državnih hartija od vrednosti koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih obveznica koje dospevaju u julu 2015. godine.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 3,85 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 23. jula 2018. godine. Datumi dospeća kupona (2,50% godišnje) su 23. jul 2016. godine, 23. jul 2017. godine i 23. jul 2018. godine.
 
Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,05 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju hartija od vrednosti iste ročnosti emitovane aprila 2015. godine.