22.07.2015
Na aukciji pedesettronedeljnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 22. jula 2015. godine ponuđen obim emisije iznosio je 10.000.000.000 dinara.
 
Ukupan obim tražnje iznosio je 10.274.180.000 dinara, odnosno 102,74 odsto obima emisije.
Realizovano je 792.418 komada državnih zapisa ukupne nominalne vrednosti 7.924.180.000 dinara, što predstavlja 79,24 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po stopi prinosa od 6,18 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 29. jula 2016
. godine.
 
Primanje po osnovu zaduživanja, koje je obezbeđeno na današnjoj aukciji državnih hartija od vrednosti Republike Srbije, biće iskorišćeno za finansiranje obaveza, koje dospevaju po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti iste ročnosti, te stoga ovo zaduživanje neće uticati na promenu stanja javnog duga.