28.07.2015
Na aukciji desetogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima, održanoj 28. jula 2015. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 100.000.000 evra.
 
Ukupan obim tražnje iznosio je 77.770.000 evra, odnosno 77,77 odsto obima emisije.
Realizovano je 76.765 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 76.765.000 evra, što predstavlja 76,77 odsto obima emisije.
 
Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 4,50 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 30. jula 2025. godine. Datumi dospeća kupona (3,50 odsto godišnje) su 30. jul 2016. godine, 30. jul 2017. godine, 30. jul 2018. godine, 30. jul 2019. godine, 30. jul 2020. godine, 30. jul 2021. godine, 30. jul 2022. godine, 30. jul 2023. godine, 30. jul 2024. godine i 30. jul 2025. godine.
 
Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, niža je za 1 procentni poen u odnosu na prethodnu aukciju državnih hartija od vrednosti iste ročnosti emitovane aprila 2014. godine i reotvorene novembra 2014. godine.
 
Primanje po osnovu zaduživanja, koje je obezbedjeno na današnjoj aukciji državnih hartija od vrednosti Republike Srbije, biće iskorišćeno za finansiranje obaveza po osnovu javnog duga.