12.08.2015
Na aukciji dvogodišnjih amortizacionih državnih obveznica Republike Srbije sa varijabilnim kuponom vezanim za referentnu kamatnu stopu Narodne banke Srbije, održanoj 12. avgusta 2015. godine, ponuđeni obim emisije je iznosio 10.000.000.000 dinara.
Ukupan obim tražnje iznosio je 16.188.520.000 dinara, odnosno 161,89 odsto obima emisije. Realizovano je 1.000.000 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 10.000.000.000 dinara, što predstavlja 100 odsto obima aukcije.
Državne obveznice su prodate po fiksnoj margini od 0,94 odsto na godišnjem nivou, a dospeća anuiteta su 14. avgust 2016. godine i 14. avgust 2017. godine.
Fiksna margina po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,21 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju hartija od vrednosti iste ročnosti emitovane juna 2015. godine.
Primanje po osnovu zaduživanja, koje je obezbeđeno na današnjoj aukciji državnih hartija od vrednosti Republike Srbije, biće iskorišćeno za finansiranje obaveza, koje dospevaju po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti iste ročnosti, te stoga ovo zaduživanje neće uticati na promenu stanja javnog duga.