19.08.2015
Na aukciji pedesettronedeljnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 19. avgusta 2015. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 50.000.000 evra.
 
Ukupan obim tražnje iznosio je 30.962.000 evra, odnosno 61,92 odsto obima emisije. Realizovano je 30.962 komada državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 30.962.000 evra. To predstavlja 61,92 odsto obima emisije.
 
Državni zapisi su prodati po stopi prinosa od 1,58 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 26. avgusta 2016. godine.
 
Stopa prinosa, po kojoj su prodati današnji državni zapisi, niža je za 0,01 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju drzavnih hartija od vrednosti iste ročnosti emitovane početkom juna 2015. godine.
 
Primanje po osnovu zaduživanja, koje je obezbeđeno na današnjoj aukciji državnih hartija od vrednosti Republike Srbije, biće iskorišćeno za finansiranje obaveza, koje dospevaju po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti iste ročnosti, te stoga ovo zaduživanje neće uticati na promenu stanja javnog duga.