03.09.2015
Na aukciji šestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 03. septembra 2015. godine ponuđen obim emisije iznosio je 3.000.000.000 dinara.
Ukupan obim tražnje iznosio je 3.037.850.000 dinara, odnosno 101,26 odsto obima emisije.
Realizovano je 263.785 komada državnih zapisa ukupne nominalne vrednosti 2.637.850.0000 dinara, odnosno 87,93 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po stopi prinosa od 4,57% odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 03. marta 2016
. godine.
 
Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti niža je za 0,68 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju hartija od vrednosti iste ročnosti emitovane juna 2015. godine.
 
Primanja po osnovu danas emitovanih državnih zapisa koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti koje dospevaju u septembru 2015. godine.