08.10.2015
Na aukciji šestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 08. ooktobra 2015. godine ponuđen obim emisije iznosio je 3.000.000.000 dinara.

Ukupan obim tražnje iznosio je 4.348.430.000 dinara, odnosno 144,95 odsto obima emisije.
Realizovano je 300.000 komada državnih zapisa ukupne nominalne vrednosti 3.000.000.000 dinara, odnosno 100% obima emisije.

Primanja po osnovu danas emitovanih državnih zapisa koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti koje dospevaju u oktobru 2015. godine.

Državni zapisi su prodati po stopi prinosa od 4,09% odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 07. aprila 2016
. godine.
 
Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti niža je za 0,48 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju hartija od vrednosti iste ročnosti emitovane septembra 2015. godine.