13.10.2015
Na aukciji pedesettronedeljnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 13. oktobra 2015. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 10.000.000.000 dinara.
 
Ukupan obim tražnje iznosio je 7.779.800.000 dinara, odnosno 77,80 odsto obima emisije.
Realizovano je 542.980 komada državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 5.429.800.000 dinara.
To predstavlja 54,30 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po stopi prinosa od 4,89 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 20. oktobra 2016
. godine.
 
Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,11 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju hartija od vrenosti iste ročnosti emitovane septembra 2015. godine.
 
Primanja po osnovu danas emitovanih državnih zapisa koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih  hartija od vrednosti koje dospevaju u oktobru 2015. godine, te stoga ovo zaduživanje neće uticati na promenu stanja javnog duga.