15.10.2015
Na aukciji tromesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 15. oktobra 2015. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 3.000.000.000 dinara.
Ukupan obim tražnje iznosio je 3.519.140.000 dinara, odnosno 117,30 odsto obima emisije.
Realizovano je 276.552 komada državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 2.765.520.000 dinara. To predstavlja 92,18 odsto obima emisije.
Državni zapisi su prodati po stopi prinosa od 3,00 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 14. januara 2016. godine.
Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti niža je za 1,40 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju državnih hartija od vrednosti iste ročnosti emitovane avgusta 2015. godine.
Primanja po osnovu danas emitovanih državnih zapisa koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti koje dospevaju u oktobru 2015. godine.