21.10.2015
Na aukciji dvogodišnjih amortizacionih državnih obveznica Republike Srbije sa varijabilnim kuponom vezanim za referentnu kamatnu stopu Narodne banke Srbije, održanoj 21. oktobra 2015. godine, ponuđeni obim emisije je iznosio 10.000.000.000 dinara.
Ukupan obim tražnje iznosio je 17.848.000.000 dinara, odnosno 178,48 odsto obima emisije. Realizovano je 707.200 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 7.072.000.000 dinara, što predstavlja 70,72 odsto obima aukcije.
Državne obveznice su prodate po fiksnoj margini od 0,57 odsto na godišnjem nivou, a dospeća anuiteta su 23. oktobar 2016. godine i 23. oktobar 2017. godine.
Fiksna margina po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,37 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju hartija od vrednosti iste ročnosti emitovane avgusta 2015. godine.
Primanje po osnovu zaduživanja, koje je obezbeđeno na današnjoj aukciji državnih hartija od vrednosti Republike Srbije, biće iskorišćeno za finansiranje obaveza, koje dospevaju po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti iste ročnosti, te stoga ovo zaduživanje neće uticati na promenu stanja javnog duga.