27.10.2015
Na aukciji petogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima , održanoj 27. oktobra 2015. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 50.000.000 evra.
Ukupan obim tražnje iznosio je 67.955.000 evra, odnosno 135,91 odsto obima emisije. Realizovano je 50.000 komada državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 50.000.000 evra, što predstavlja 100 odsto obima emisije.
Primanje po osnovu danas emitovanih državnih hartija od vrednosti koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih obveznica i obaveza po osnovu kredita koje dospevaju u novembru 2015. godine.
Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 4,00 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 29. oktobra 2020 godine. Datum dospeća kupona (3,00 odsto godišnje) je 29. oktobar. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća. Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti niža je za 0,79 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju hartije od vrednosti iste ročnosti emitovane marta 2015. godine.