05.11.2015
Na aukciji tromesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 05. novembra 2015. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 3.000.000.000 dinara.
 
Ukupan obim tražnje iznosio je 6.858.630.000 dinara, odnosno 228,62 odsto obima emisije.
Realizovano je 300.000 komada državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 3.000.000.000 dinara. To predstavlja 100,00 odsto obima emisije.
 
Državni zapisi su prodati po stopi prinosa od 2,94 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 04. februara 2016. godine.
 
Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti niža je za 0,06 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju državnih hartija od vrednosti iste ročnosti emitovane oktobra 2015. godine.
 
Primanja po osnovu danas emitovanih državnih zapisa koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti iste ročnosti koje dospevaju u novembru 2015. godine.