10.11.2015
Na aukciji pedesettronedeljnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 10. novembra 2015. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 10.000.000.000 dinara.
 
Ukupan obim tražnje iznosio je 21.744.180.000 dinara, odnosno 214,44 odsto obima emisije.
Realizovano je 1.000.000 komada državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 10.000.000.000 dinara.
To predstavlja 100 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po stopi prinosa od 4,09 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 17. novembra 2016
. godine.
 
Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,80 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju hartija od vrenosti iste ročnosti emitovane oktobra 2015. godine.
 
Primanja po osnovu danas emitovanih državnih zapisa koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih  hartija od vrednosti koje dospevaju u novembru 2015. godine.