10.12.2015
Na aukciji dvogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, održanoj 10. decembra 2015. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 10.000.000.000 dinara.
 
Ukupan obim tražnje iznosio je 13.687.360.000 dinara, odnosno 136,87 odsto obima emisije. Realizovano je 949.743 komada državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 9.497.430.000 dinara, što predstavlja 94,97 odsto obima emisije.
 
Primanje po osnovu danas emitovanih državnih hartija od vrednosti koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih obveznica koje dospevaju u decembru 2015. godine.
 
Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 4,95 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 14. decembra 2017. godine. Datum dospeća kupona (6,00 odsto godišnje) je 14. decembar. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća. 

Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti ostala je na istom nivou u odnosu na prethodnu aukciju hartija od vrednosti iste ročnosti emitovanih oktobra 2015. godine.