15.12.2015
Na aukciji pedesettronedeljnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 15. decembra 2015. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 10.000.000.000 dinara.
 
Ukupan obim tražnje iznosio je 13.379.700.000 dinara, odnosno 133,80 odsto obima emisije.
 
Realizovano je 977.970 komada državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 9.779.700.000 dinara, što predstavlja 100 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po stopi prinosa od 4,09 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 22. decembra 2016
. godine.
 
Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, ostala je na istom nivou kao i prethodna aukcija hartija od vrenosti iste ročnosti emitovane novembra 2015. godine.
 
Primanja po osnovu danas emitovanih državnih zapisa koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti koje dospevaju u januaru 2016. godine.