18.12.2015
U prvom kvartalu 2016. godine po prvi put je planirano emitovanje trogodišnje državne benčmark obveznicе u iznosu od 110 milijardi dinara. Emitovanje obveznica u navedenom iznosu predstavlja jedan od uslova za uključivanje državnih hartija Republike Srbije u globalne indekse državnih obveznica ( Local Currency Government Bond Emerging Market Index).
Emisijama dugoročnih državnih hartija od vrednosti u ovom obimu povećaće se vrednost trgovanja na sekundarnom tržištu i time stvoriti prostor za dodatno smanjenje troškova zaduživanja u srednjem roku. Plan je da se ova emisija trogodišnje benčmark obveznice više puta reotvori tokom godine, pri čemu bi se najava o reotvaranju objavila najmanje dve nedelje pre aukcije, dok bi se najmanje nedelju dana pre svake aukcije najavio maksimalni iznos koji se na toj aukciji planira prodati.

Planirana emisija je u skladu sa Strategijom upravljanja javnim dugom za naredni srednjoročni period, čime bi se nastavilo sa razvojem domaćeg tržišta državnih hartija od vrednosti.