18.12.2015
Osnovni razlozi poboljšanja kreditnog izgleda Republike Srbije se ogledaju u oporavku ekonomije nakon pada bruto domaćeg proizvoda u 2014. godini, fiskalnoj konsolidaciji i smanjenju platnobilansnih neravnoteža .
Prema projekciji Fitch Ratings, bruto domaći proizvod Republike Srbije će u 2015. godini rasti 0,7%, dok će u 2016. godini rasti 1,7%.
Mere fiskalne konsolidacije koju Vlada Republike Srbije sprovodi ostvarile su značajan rezultat u pogledu smanjenja budžetskog deficita, usporavanju rasta javnog duga i stvaranju uslova za održivi ekonomski rast u narednom periodu.
Rezultati mera fiskalne konsolidacije za prvih deset meseci 2015. godine bolji su nego što je prvobitno planirano, usled rasta prihoda i smanjenja tekućih rashoda. Takođe, Fitch Ratings je revidirao naniže deficit opšte države za 2015. godinu na nivo od 4,1%.
U poslednjih pet godina, prosečan deficit tekućih transakcija iznosio je 8,3% bruto domaćeg proizvoda, dok se u narednom srednjeročnom periodu očekuje da bude na nivou od 4-5% bruto domaćeg proizvoda. Fitch Ratings u svom izveštaju navodi da će u 2015. godini deficit tekućih transakcija platnog bilansa biti u potpunosti pokriven stranim direktnim investicijama i da je smanjenje deficita tekućih transakcija platnog bilansa, zajedno sa snažnim prilivom stranih direktnih investicija doprinelo smanjenju pritiska na inostrano zaduživanje.
Kako se navodi u izveštaju, trenutni kreditni rejting Republike Srbije podržan je dohotkom po glavi stanovnika (iznad B i srednjeg nivoa BB rejtinga), višim indeksom ljudskog razvoja, kao i odlukom Evropske unije da otpočne pregovore o pristupanju sa Republikom Srbijom. Napori da se poboljša poslovno okruženje, fokusirani na pojednostavljenje procesa plaćanja poreza, kao i procesa dobijanja građevinskih dozvola, rezultirali su poboljšanjem pozicije Republike Srbije na „Doing Business“ listi Svetske banke za 2016. godinu.
Kao uslove za eventualno poboljšanje kreditnog rejtinga Republike Srbije u narednom periodu, agencija za kreditni rejting Fitch Ratings navodi nastavak mera fiskalne konsolidacije, snažniji ekonomski rast i dalje smanjenje platnobilansnih neravnoteža.