24.12.2015

Na aukciji trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, denominovanih u evrima, održanoj 24. decembra 2015. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 50.000.000 evra.

Ukupan obim tražnje iznosio je 23.225.000 evra, odnosno 46,45 odsto obima emisije.
Realizovano je 23.165 komada državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 23.165.000 evra, što predstavlja 46,33 odsto obima emisije.

Primanje po osnovu danas emitovanih državnih hartija od vrednosti koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih obveznica koje dospevaju u decembru 2015. godine.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 3,50 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 28. decembra 2018. godine. Datumi dospeća kupona (2,50% godišnje) su 28. decembar 2016. godine, 28. decembar 2017. godine i 28. decembar 2018. godine.
 
Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,35 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju hartija od vrednosti iste ročnosti emitovane jula 2015. godine.