21.01.2016
Na aukciji trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima, održanoj 21. januara 2016. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 150.000.000 evra.
 
Ukupan obim tražnje iznosio je 115.121.000 evra, odnosno 76,75 odsto obima emisije. Realizovano je 115.121 komada državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 115.121.000 evra. To predstavlja 76,75 odsto obima emisije.
 
Državne obveznice su prodati po stopi prinosa od 3,40 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 25. januara 2019. godine.
 
Stopa prinosa, po kojoj su prodati današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,10 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju hartija od vrednosti iste ročnosti emitovane decembra 2015. godine.
 
Primanja po osnovu danas emitovanih državnih hartija od vrednosti koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti i kreditnih obaveza koje dospevaju u prvom kvartalu 2016. godine.