03.02.2016
Reotvaranjem emisije trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima, emitovane 21. januara 2016. godine, a ponovo otvorene 03. februara 2016. godine, ponuđen obim aukcije iznosio je 34.879.000 evra.

Ukupan obim tražnje iznosio je 77.738.000 evra, odnosno 222,88 odsto obima aukcije.
Realizovano je 34.879 komada državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 34.879.000 evra, što predstavlja 100,00 odsto obima aukcije.

Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 3,25 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 25. januara 2019. godine. Datum dospeća kupona (2,00% godišnje) je 25. januar. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.

Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti niža je za 0,15 procentna poena u odnosu na prethodnu aukciju hartija od vrednosti iste ročnosti emitovane januara 2016. godine.
 
Primanja po osnovu danas emitovanih državnih hartija od vrednosti koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih državnih obveznica i drugih obaveza po osnovu javnog duga koje dospevaju u februaru 2016. godine.