11.02.2016
Na aukciji dvogodišnjih amortizacionih državnih obveznica Republike Srbije sa varijabilnim kuponom vezanim za referentnu kamatnu stopu Narodne banke Srbije, održanoj 11. februara 2016. godine, ponuđeni obim emisije je iznosio 10.000.000.000 dinara.
Ukupan obim tražnje iznosio je 17.060.000.000 dinara, odnosno 170,60 odsto obima emisije. Realizovano je 995.000 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 9.950.000.000 dinara, što predstavlja 99,50 odsto obima aukcije.
Državne obveznice su prodate po fiksnoj margini od 0,45 odsto na godišnjem nivou, a dospeća anuiteta su 17. februar 2017. godine i 17. februar 2018. godine.
Fiksna margina po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,12 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju hartija od vrednosti iste ročnosti emitovane oktobra 2015. godine.
Primanje po osnovu zaduživanja, koje je obezbeđeno na današnjoj aukciji državnih hartija od vrednosti Republike Srbije, biće iskorišćeno za finansiranje obaveza, koje dospevaju po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti iste ročnosti.