18.02.2016
Na aukciji trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, održanoj 18. februara 2016. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 110.000.000.000 dinara, sa planom realizacije u iznosu do 30.000.000.000 dinara, a u skladu sa saopštenjem od 1. februara 2016. godine.
 
Ukupan obim tražnje iznosio je 41.601.050.000 dinara, znatno iznad planiranog obima prodaje. Realizovano je 3.157.699 komada državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 31.576.990.000 dinara, čime se delimično izašlo u susret povećanoj tražnji za danas emitovanim državnim obveznicama.
 
Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 5,95 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 22. februara 2019. godine. Datumi dospeća kupona (6,00 odsto godišnje) su 22. februar 2017. godine, 22. februar 2018. godine i 22. februar 2019. godine.
 
Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje državne obveznice, niža je za 0,64 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju hartija od vrednosti iste ročnosti emitovanih septembra 2015. godine.
 
Primanja po osnovu danas emitovanih državnih hartija od vrednosti koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti Republike Srbije.