03.03.2016
Na aukciji šestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 03. marta 2016. godine ponuđen obim emisije iznosio je 3.000.000.000 dinara.

Ukupan obim tražnje iznosio je 2.893.900.000 dinara, odnosno 96,46 odsto obima emisije.
Realizovano je 289.390 komada državnih zapisa ukupne nominalne vrednosti 2.893.900.000 dinara, odnosno 96,46% obima emisije.

Primanja po osnovu danas emitovanih državnih zapisa koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti koje dospevaju u martu 2015. godine.

Državni zapisi su prodati po stopi prinosa od 3,25% odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 01. septembra 2016
. godine.
Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti ostala je nepromenjena u odnosu na prethodnu aukciju hartija od vrednosti iste ročnosti emitovane decembra 2015. godine.