10.03.2016
Reotvaranjem emisije dvogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, emitovane 28. januara 2016. godine, a ponovo otvorene 10. marta 2016. godine, ponuđeni obim aukcije iznosio je 15.390.510.000 dinara.
 
Ukupan obim tražnje iznosio je 11.281.120.000 dinara. Realizovano je 868.112 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 8.681.120.000 dinara.
 
Primanja po osnovu danas emitovanih državnih obveznica koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti iste ročnosti koje dospevaju u martu 2016. godine.
 
Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 4,95 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 1. februara 2018. godine. Datum dospeća kupona (4,00% godišnje) je 1. februar. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.

Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, ostala je na istom nivou u odnosu na prethodnu prvu aukciju održanu 28. januara 2016. godine.