14.03.2016
Na aukciji pedesettronedeljnih državnih zapisa Republike Srbije denominovanih u evrima, održanoj 14. marta 2016. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 50.000.000 evra.
 
Ukupan obim tražnje iznosio je 82.794.000 evra, odnosno 165,59 odsto obima emisije. Realizovano je 50.000 komada državnih zapisa ukupne nominalne vrednosti 50.000.000 evra. To predstavlja 100,00 odsto obima emisije.
 
Državni zapisi su prodati po stopi prinosa od 1,05 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 22. marta 2017. godine.
 
Stopa prinosa, po kojoj su prodati današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,14 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju hartija od vrednosti iste ročnosti emitovane januara 2016. godine.
 
Primanja po osnovu danas emitovanih državnih hartija od vrednosti koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti iste ročnosti koje dospevaju u martu 2016. godine.