22.03.2016
Na aukciji petogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima , održanoj 22. marta 2016. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 75.000.000 evra.
 
Ukupan obim tražnje iznosio je 129.070.000 evra, odnosno 172,09 odsto obima emisije. Realizovano je 75.000 komada državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 75.000.000 evra, što predstavlja 100 odsto obima emisije.
 
Primanje po osnovu danas emitovanih državnih hartija od vrednosti koristiće se za finansiranje obaveza javnog duga koje dospevaju u martu 2016. godine.
 
Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 3,45 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 24. marta 2021 godine.
 
Datum dospeća kupona (2,50 odsto godišnje) je 24. mart. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.
 
Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti niža je za 0,55 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju hartije od vrednosti iste ročnosti emitovane oktobra 2015. godine.