28.04.2016
Reotvaranjem emisije trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, emitovane 18. februara 2016. godine, a ponovo otvorene 28. aprila 2016. godine, ponuđeni obim aukcije iznosio je 78.423.010.000 dinara, sa planom realizacije u iznosu od 20.000.000.000 dinara, a u skladu sa saopštenjem od 25. aprila 2016. godine.
 
Ukupan obim tražnje iznosio je 34.479.790.000 dinara. Realizovano je 2.070.639 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 20.706.390.000 dinara, što je u skladu sa planom realizacije.
 
Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 5,37 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 22. februara 2019. godine. Datum dospeća kupona (6,00% godišnje) je 22. februar. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.

Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,58 procentnih poena vu odnosu na prethodnu prvu aukciju održanu 18. februara 2016. godine.
 
Primanja po osnovu danas emitovanih državnih obveznica koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti.