12.05.2016
Reotvaranjem aukcije dvogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima , emitovane 1. februara 2016. godine, a ponovo otvorene 12. maja 2016. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 37.558.000 evra.
 
Ukupan obim tražnje iznosio je 56.384.000 evra, odnosno 150,13 odsto obima emisije. Realizovano je 37.558 komada državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 37.558.000 evra, što predstavlja 100,00 odsto obima emisije.
 
Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 1,18 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 3. februara 2018. godine. Datum dospeća kupona (1,50 odsto godišnje) je 3. februar. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.
 
Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti niža je za 0,22 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju hartije od vrednosti iste ročnosti emitovane marta 2016. godine.
 
Primanje po osnovu danas emitovanih državnih hartija od vrednosti koristiće se za finansiranje obaveza javnog duga koje dospevaju u maju 2016. godine.