25.05.2016
Na aukciji desetogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima, održanoj 25. maja 2016. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 125.000.000 evra.
 
Ukupan obim tražnje iznosio je 119.997.000 evra, odnosno 96,00 odsto obima emisije. Realizovano je 119.997 komada državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 119.997.000 evra, što predstavlja 96,00 odsto obima emisije.
 
Primanje po osnovu zaduživanja, koje je obezbedjeno na današnjoj aukciji državnih hartija od vrednosti Republike Srbije koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu javnog duga koje dospevaju u maju i junu 2016. godine.
 
Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 4,20 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 27. maja 2026. godine. Datum dospeća kupona (3,50% godišnje) je 27. maj.
 
Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti niža je za 0,20 procentna poena u odnosu na prethodnu aukciju hartija od vrednosti iste ročnosti emitovane decembra 2015. godine.