03.06.2016
U junu mesecu 2016. godine predviđene su sledeće emisije državnih hartija od vrednosti:


Dinarske državne hartije od vrednosti

7. jun - pedesettronedeljni državni zapisi, obim emisije 15.000.000.000 dinara

13. jun - reotvaranje emisije dvogodišnjih državnih obveznica od 28. januara 2016. godine, obim aukcije 6.709.390.000 dinara

23. jun - dvogodišnje amortizacione državne obveznice, obim emisije 10.000.000.000 dinara


Evro denominovane državne obveznice

9. jun - dvogodišnje državne obveznice, obim emisije 100.000.000 evra

16. jun - trogodišnje državne obveznice, obim emisije 100.000.000 evra

20. jun - pedesettronedeljni državni zapisi, obim emisije 75.000.000 evra