10.06.2016
Dana 24. juna 2016. godine planirano je reotvaranje emisije trogodišnjih dinarskih državnih obveznica Republike Srbije, prvobitno emitovane 18. februara 2016. godine (kuponska stopa 6,000%).

Ovim putem obaveštavamo sva domaća i strana fizička i pravna lica zainteresovana za kupovinu državnih hartija od vrednosti da Republika Srbija, kao emitent, planira da na aukciji (24. juna 2016. godine) proda obveznice u iznosu do 20 milijardi dinara.