13.06.2016
Reotvaranjem emisije dvogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije, emitovane 28. januara 2016. godine, a ponovo otvorene 13. juna 2016. godine, ponuđeni obim aukcije iznosio je 6.709.390.000 dinara.
 
Ukupan obim tražnje iznosio je 14.556.440.000 dinara. Realizovano je 641.893 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 6.418.930.000 dinara.
 
Primanja po osnovu danas emitovanih državnih obveznica koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti iste ročnosti koje dospevaju u junu 2016. godine.
 
Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 4,30 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 1. februara 2018. godine. Datum dospeća kupona (4,00% godišnje) je 1. februar. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.

Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,65 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju održanu marta 2016. godine.