16.06.2016
Na aukciji trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima, održanoj 16. juna 2016. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 100.000.000 evra.
 
Ukupan obim tražnje iznosio je 171.334.000 evra, odnosno 171,33 odsto obima emisije. Realizovano je 99.884 komada državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 99.884.000 evra. To predstavlja 99,88 odsto obima emisije.
 
Državne obveznice su prodati po stopi prinosa od 2,59 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 20. juna 2019. godine.
 
Stopa prinosa, po kojoj su prodati današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,66 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju hartija od vrednosti iste ročnosti emitovane februara 2016. godine.
 
Primanja po osnovu danas emitovanih državnih hartija od vrednosti koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti i kreditnih obaveza koje dospevaju u junu 2016. godine.