17.06.2016
Agencija za ocenu kreditnog rejtinga Fitch ratings povećala je kreditni rejting Republike Srbije sa „B+“ na „BB-“ uz stabilne izglede za dalje unapređenje kreditnog rejtinga. 

Osnovni razlozi poboljšanja kreditnog rejtinga Republike Srbije su uspešno sprovođenje programa fiskalne konsolidacije, očekivane stope rasta privrede u narednim godinama i očekivani budžetski deficit na nivou od 3% BDP-a od 2017. godine, što će podržati silaznu putanju odnosa javnog duga prema BDP-u.

Pozitivni fiskalni trendovi nastavljeni su u prvih nekoliko meseci 2016. godine, tako da je Fitch ratings revidirao naniže svoju procenu deficita opšte države za 2016. godinu, sa 4% na 3,3% BDP-a.

U 2015. godini, Republika Srbija je zabeležila realan privredni rast od 0,7%, prvenstveno zasnovan na porastu investicija i neto izvoza. Pozitivni trendovi nastavljeni su u prvom kvartalu 2016. godine, kada je zabeležen privredni rast od 3,5% na međugodišnjem nivou, što je najviša stopa privednog rasta od 2013. godine. Projekcija stope rasta privrede za 2016. godinu revidirana je naviše, sa 1,7% na 2,4%, prema proceni Fitch ratings agencije.

Ova rejting agencija ističe popravljanje platnobilansne pozicije Republike Srbije kao jedan od razloga za poboljšanje kreditnog rejtinga. Deficit tekućeg računa platnog bilansa smanjen je u 2015. godini na 4,8% BDP-a, u poređenju sa 11,2% BDP-a koliko je iznosio 2012. godine. Porast izvoznih kapaciteta privrede, što je posledica prvenstveno snažnog priliva stranih direktnih investicija, značajno je doprineo smanjenju deficita tekućeg računa. Strane direktne investicije su u potpunosti pokrile deficit tekućeg računa platnog bilansa u 2015. godini. 

Poboljšanom kreditnom rejtingu, između ostalog, doprinelo je i zvanično otvaranje poglavlja u okviru procesa pristupanja Evropskoj Uniji. Bankarski sektor je dobro kapitalizovan. Upravljanje državom je visoko ocenjeno, kao i stepen političke stabilnosti i efikasnost Vlade Republike Srbije.

Jaka privrženost Vlade Republike Srbije sprovođenju reformi i uspešno okončane tri revizije MMF-ovog sporazuma iz predostrožnosti tokom 2015. godine bili su takođe bitni činioci u donošenju pozitivne odluke Fitch ratings u vezi nove ocene kreditnog rejtinga Republike Srbije.