20.06.2016
Na aukciji pedesettronedeljnih državnih zapisa Republike Srbije denominovanih u evrima, održanoj 20. juna 2016. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 75.000.000 evra.
 
Ukupan obim tražnje iznosio je 96.744.000 evra, odnosno 128,99 odsto obima emisije. Realizovano je 75.000 komada državnih zapisa ukupne nominalne vrednosti 75.000.000 evra. To predstavlja 100,00 odsto obima emisije.
 
Državni zapisi su prodati po stopi prinosa od 0,85 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 28. juna 2017. godine.
 
Stopa prinosa, po kojoj su prodati današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,04 procentna poena u odnosu na prethodnu aukciju hartija od vrednosti iste ročnosti emitovane u maju 2016. godine.
 
Primanja po osnovu danas emitovanih državnih hartija od vrednosti koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti iste ročnosti koje dospevaju u junu 2016. godine.