21.06.2016
Reotvaranjem aukcije dvogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima , emitovane 9. juna 2016. godine, a ponovo otvorene 21. juna 2016. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 64.890.000 evra.
 
Ukupan obim tražnje iznosio je 39.770.000 evra. Realizovano je 34.770 komada državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 34.770.000 evra.
 
Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 1,18 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 13. juna 2018. godine. Datum dospeća kupona (1,18 odsto godišnje) je 13. jun. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.
 
Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti jednaka je stopi na prethodnoj aukciji hartija od vrednosti iste ročnosti.
 
Primanje po osnovu danas emitovanih državnih hartija od vrednosti koristiće se za finansiranje obaveza javnog duga koje dospevaju u junu 2016. godine.