22.06.2016
Na aukciji trogodišnjih državnih obveznica Republike Srbije denominovanih u evrima, održanoj 22. juna 2016. godine, ponuđen obim emisije iznosio je 150.000.000 evra.
 
Ukupan obim tražnje iznosio je 51.360.000 evra. Realizovano je 51.360 komada državnih obveznica ukupne nominalne vrednosti 51.360.000 evra.
 
Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 2,59 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 24. juna 2019. godine. Datum dospeća kupona (2,00% godišnje) je 24. jun. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.
 
Stopa prinosa, po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, ostala je na istom nivou u odnosu na prethodnu aukciju hartija od vrednosti iste ročnosti emitovane juna 2016. godine.
 
Primanja po osnovu danas emitovanih državnih hartija od vrednosti koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti i drugih obaveza po osnovu javnog duga koje dospevaju u junu i julu 2016. godine.