23.06.2016
Na aukciji dvogodišnjih amortizacionih državnih obveznica Republike Srbije sa varijabilnim kuponom vezanim za referentnu kamatnu stopu Narodne banke Srbije, održanoj 23. juna 2016. godine, ponuđeni obim emisije je iznosio 10.000.000.000 dinara.
Ukupan obim tražnje iznosio je 8.031.910.000 dinara, odnosno 80,32 odsto obima emisije. Realizovano je 403.191 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 4.031.910.000 dinara, što predstavlja 40,32 odsto obima aukcije.
Državne obveznice su prodate po fiksnoj margini od 0,25 odsto na godišnjem nivou, a dospeća anuiteta su 27. jun 2017. godine i 27. jun 2018. godine.
Fiksna margina po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, niža je za 0,20 procentnih poena u odnosu na prethodnu aukciju hartija od vrednosti iste ročnosti emitovane februara 2016. godine.
Primanje po osnovu zaduživanja, koje je obezbeđeno na današnjoj aukciji državnih hartija od vrednosti Republike Srbije, biće iskorišćeno za finansiranje obaveza, koje dospevaju po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti iste ročnosti.