24.06.2016
Ukupan obim tražnje iznosio je 8.358.030.000 dinara. Realizovano je 655.803 komada državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 6.558.030.000 dinara.
 
Državne obveznice su prodate po stopi prinosa od 5,37 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 22. februara 2019. godine. Datum dospeća kupona (6,00% godišnje) je 22. februar. Isplata kupona vršiće se godišnje do datuma dospeća.

Stopa prinosa po kojoj su prodate današnje hartije od vrednosti, ostala je na istom nivou u odnosu na prethodnu  aukciju održanu 28. aprila 2016. godine.
 
Primanja po osnovu danas emitovanih državnih obveznica koristiće se za finansiranje obaveza po osnovu ranije emitovanih hartija od vrednosti.