01.07.2016
Agencija za ocenu kreditnog rejtinga Standard and Poor's zadržala je ocenu kreditnog rejtinga Republike Srbije na nivou BB- uz stabilne izglede za unapređenje kreditnog rejtinga.

Potvrda ocene kreditnog rejtinga Republike Srbije od strane agencije Standard and Poor's odraz je procene da će nova Vlada nastaviti sa sprovođenjem ambicioznog programa fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi. U izveštaju agencije ističe se da u uslovima privrednog rasta zasnovanog prvenstveno na rastu investicija, Vlada Republike Srbije nastavlja sa rešavanjem strukturnih pitanja u privredi i javnom sektoru, što doprinosi porastu poverenja investitora u Republiku Srbiju.

Agencija Standard and Poor's smatra da uspešno završene revizije aranžmana sa Međunarodnim Monetarnim fondom doprinose očuvanju poverenja investitora u Republiku Srbiju. Iako su u tekućoj godini održani parlamentarni i lokalni izbori, ističe se značajna podrška javnosti sprovođenju fiskalnih reformi i jasnog fiskalnog plana Vlade za 2016. godinu. Prema ovoj rejting agenciji očekuje se da sprovođenje strukturnih reformi ubrza privredni rast Republike Srbije i da utiče na smanjenje budžetskog deficita Republike Srbije.

Agencija Standard and Poor's kao jednu od bitnih činjenica navodi i značajan rast izvoza koji je doprineo snižavanju deficita tekućeg računa platnog bilansa na 4,8% BDP-a u 2015. godini, u poređenju sa 8,3% BDP-a koliko je u proseku iznosio u periodu od 2011. do 2014. godine. Deficit tekućeg računa bio je više nego pokriven stranim direktnim investicijama (5,5% BDP-a) u 2015. godini.